Ngân hàng qua dienj thoại

Ngân hàng qua điện thoại là gì?

 • Là dịch vụ ngân hàng sử dụng bằng điện thoại, là dịch vụ tiện lợi trong đó bạn không cần trực tiếp đến ngân hàng mà chỉ cần gọi điện thoại thì bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng có thể xử lý các nghiệp vụ ngân hàng như các loại tra cứu và giao dịch, chuyển khoản, khai báo thất lạc, tư vấn, v.v
  • Số điện thoại: Không cần mã vùng ở bất cứ nơi nào trên toàn quốc 1566-2566, 1588-2588,
   gọi từ nước ngoài: 82-31-888-8000.
  • Cước phí đàm thoại ARS không có thêm bất cứ một khoản phụ trội nào so với khi sử dụng điện thoại thông thường,
   dù ở bất cứ nơi nào trên toàn quốc thì cước phí đàm thoại nội thành vẫn là 39 won mỗi 3 phút.

Trình tự đăng ký tham gia

 • Không cần mã vùng ở bất cứ nơi nào trên toàn quốc: 1566-2566, 1588-2588
 • Gọi từ nước ngoài: 82-31-888-8000
 • Khách hàng cá nhân (bao gồm cả cá nhân kinh doanh)
  • Xin đăng ký ngân hàng điện tử ở điểm giao dịch gần nhất.
  • Đề nghị cấp thẻ bí mật (Secret card).
 • Khách hàng là doanh nghiệp (Bao gồm cả các tổ chức bất kỳ)
  • Vui lòng đến điểm giao dịch gần nhất, và mang theo Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Bản xác nhận tên thật, con dấu pháp nhân hoặc dấu tài khoản.
  • Nếu là người đi thay thì bổ sung thêm giấy ủy quyền, giấy chứng nhận con dấu pháp nhân

Trình tự sử dụng dịch vụ gửi tiền

Phương pháp đăng ký mật khẩu ngân hàng qua điện thoại

Hướng dẫn về thời gian sử dụng

 • Tra cứu, chuyển khoản, khai báo thất lạc: 24/24 (kể cả ngày nghỉ lễ)
 • Dịch vụ khác: 07:00 ~ 23:00
 • Không thể chuyển khoản sang ngân hàng khác trong thời gian quyết toán nguồn thanh toán tài chính (23:00 - 24:00), và
  những ngân hàng không sử dụng dịch vụ 24/24 giờ thì không thể chuyển khoản cho đến giờ hành chính của ngân hàng đó
  Có thể kiểm tra sự thật giả của Giấy chứng nhận bằng cách ghép phần số vế sau của số xác nhận với mã vạch 2 chiều.
 • Dịch vụ bị tạm dừng trong thời gian bảo trì hệ thống (0:00-00:30), một số dịch vụ có thời gian sử dụng khác hoặc thời gian
  sử dụng thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh của dịch vụ đó.