Ngân hàng điện tử

Ngân hàng điện tử là gì?

 • Là dịch vụ tài chính giúp bạn có thể xử lý một cách tiện lợi các nghiệp vụ ngân hàng như tra cứu, chuyển khoản ở bất cứ nơi nào trên thế giới, đặc biệt là tại nhà hoặc ở văn phòng thông qua internet và cung cấp cho bạn các loại dịch vụ đi kèm

Hướng dẫn về các dịch vụ chủ yếu

Đối tượng sử dụng

 • Khách hàng cá nhân (cá nhân, cá nhân kinh doanh)
 • khách hàng dạng doanh nghiệp (pháp nhân, cá nhân kinh doanh)

Trình tự đăng ký tham gia

1. Tư vấn sử dụng
 • Đăng ký ngân hàng điện tử tại điểm giao dịch gần nhất.
 • Đề nghị cấp thiết bị tạo mã OTP hoặc thẻ bí mật.
2. Đăng nhập ngân hàng điện tử
 • Truy cập vào www.bik.co.kr (Trang
  chủ của Ngân hàng Công nghiệp Hàn
  Quốc) rồi xin cấp giấy chứng nhận.
  Khi truy cập ngân hàng điện tử thì
  mô đun mã hóa sẽ tự động được
  cài đặt.
Vào trung tâm chứng nhận
3. Sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử
 • Có thể đăng nhập bằng giấy chứng nhận để sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.
 • Hãy sử dụng các dịch vụ đa dạng do Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc IBK cung cấp như tra cứu, chuyển khoản, v.v