Tỷ giá

기준년월 검색 서식

Lãi suất thị trường tại thời điểm thực tế

Ngày và thời gian : 2018-06-18 12:19:09

Service
Bang Mã tiền tệ Ngày cơ bản Chuyển tiền Tiền mặt So với
USD
Đang gửi Đang nhận Đang bán
(Lây lan)
Đang mua
(Lây lan)
U.S.A USD 1,103.80 1,114.20 1,093.40 1,084.49
(1.75%)
1,123.11
(1.75%)
1.0000
Japan JPY 999.37 1,008.86 989.88 981.89
(1.75%)
1,016.85
(1.75%)
0.9054
EU EUR 1,279.08 1,291.23 1,266.93 1,253.89
(1.97%)
1,304.27
(1.97%)
1.1588
U.K. GBP 1,464.52 1,478.43 1,450.61 1,435.67
(1.97%)
1,493.37
(1.97%)
1.3268
Australia AUD 821.56 829.36 813.76 805.46
(1.96%)
837.66
(1.96%)
0.7443
New Zealand NZD 764.49 771.75 757.23 749.51
(1.96%)
779.47
(1.96%)
0.6926
Switzerland CHF 1,107.01 1,117.52 1,096.50 1,085.32
(1.96%)
1,128.70
(1.96%)
1.0029
Canada CAD 837.10 845.05 829.15 820.70
(1.96%)
853.50
(1.96%)
0.7584
Denmark DKK 171.80 173.43 170.17 168.37
(2.00%)
175.23
(2.00%)
0.1556
Norway NOK 135.33 136.61 134.05 132.63
(2.00%)
138.03
(2.00%)
0.1226
Sweden SEK 125.40 126.59 124.21 122.90
(2.00%)
127.90
(2.00%)
0.1136
Hong Kong HKD 140.63 141.96 139.30 137.88
(1.96%)
143.38
(1.96%)
0.1274
Singapore SGD 816.60 824.35 808.85 800.52
(1.97%)
832.68
(1.97%)
0.7398
Thailand THB 33.79 34.11 33.47 31.77
(6.00%)
35.81
(6.00%)
0.0306
Saudi Arabia SAR 294.34 297.13 291.55 275.21
(6.50%)
306.11
(4.00%)
0.2667
U.A.E AED 300.51 303.36 297.66 285.49
(5.00%)
312.53
(4.00%)
0.2723
Kuwait KWD 3,652.91 3,687.61 3,618.21 3,397.21
(7.00%)
3,799.02
(4.00%)
3.3094
Bahrain BHD 2,921.73 2,949.48 2,893.98 2,688.00
(8.00%)
3,038.59
(4.00%)
2.6470
Malaysia MYR 276.09 278.71 273.47 262.29
(5.00%)
287.13
(4.00%)
0.2501
Indonesia IDR 7.93 8.00 7.86 7.46
(6.00%)
8.40
(6.00%)
0.0072
China CNY 171.12 172.74 169.50 162.57
(5.00%)
179.67
(5.00%)
0.1550
TOP