Tỷ giá

기준년월 검색 서식

Lãi suất thị trường tại thời điểm thực tế

Ngày và thời gian : 2018-04-24 18:41:13

Service
Bang Mã tiền tệ Ngày cơ bản Chuyển tiền Tiền mặt So với
USD
Đang gửi Đang nhận Đang bán
(Lây lan)
Đang mua
(Lây lan)
U.S.A USD 1,077.00 1,087.20 1,066.80 1,058.16
(1.75%)
1,095.84
(1.75%)
1.0000
Japan JPY 989.53 998.93 980.13 972.22
(1.75%)
1,006.84
(1.75%)
0.9188
EU EUR 1,313.72 1,326.20 1,301.24 1,287.84
(1.97%)
1,339.60
(1.97%)
1.2198
U.K. GBP 1,501.88 1,516.14 1,487.62 1,472.30
(1.97%)
1,531.46
(1.97%)
1.3945
Australia AUD 819.27 827.05 811.49 803.22
(1.96%)
835.32
(1.96%)
0.7607
New Zealand NZD 766.61 773.89 759.33 751.59
(1.96%)
781.63
(1.96%)
0.7118
Switzerland CHF 1,101.34 1,111.80 1,090.88 1,079.76
(1.96%)
1,122.92
(1.96%)
1.0226
Canada CAD 838.72 846.68 830.76 822.29
(1.96%)
855.15
(1.96%)
0.7788
Denmark DKK 176.45 178.12 174.78 172.93
(2.00%)
179.97
(2.00%)
0.1638
Norway NOK 136.65 137.94 135.36 133.92
(2.00%)
139.38
(2.00%)
0.1269
Sweden SEK 126.69 127.89 125.49 124.16
(2.00%)
129.22
(2.00%)
0.1176
Hong Kong HKD 137.27 138.57 135.97 134.58
(1.96%)
139.96
(1.96%)
0.1275
Singapore SGD 814.18 821.91 806.45 798.15
(1.97%)
830.21
(1.97%)
0.7560
Thailand THB 34.23 34.55 33.91 32.18
(6.00%)
36.28
(6.00%)
0.0318
Saudi Arabia SAR 287.18 289.90 284.46 268.52
(6.50%)
298.66
(4.00%)
0.2666
U.A.E AED 293.20 295.98 290.42 278.54
(5.00%)
304.92
(4.00%)
0.2722
Kuwait KWD 3,590.60 3,624.71 3,556.49 3,339.26
(7.00%)
3,734.22
(4.00%)
3.3339
Bahrain BHD 2,856.39 2,883.52 2,829.26 2,627.88
(8.00%)
2,970.64
(4.00%)
2.6522
Malaysia MYR 275.73 278.34 273.12 261.95
(5.00%)
286.75
(4.00%)
0.2560
Indonesia IDR 7.75 7.82 7.68 7.29
(6.00%)
8.21
(6.00%)
0.0072
China CNY 170.78 172.40 169.16 162.25
(5.00%)
179.31
(5.00%)
0.1586
TOP