Tỷ giá

기준년월 검색 서식

Lãi suất thị trường tại thời điểm thực tế

Ngày và thời gian : 2019-02-20 13:03:50

Service
Bang Mã tiền tệ Ngày cơ bản Chuyển tiền Tiền mặt So với
USD
Đang gửi Đang nhận Đang bán
(Lây lan)
Đang mua
(Lây lan)
U.S.A USD 1,122.60 1,133.20 1,112.00 1,102.96
(1.75%)
1,142.24
(1.75%)
1.0000
Japan JPY 1,013.63 1,023.25 1,004.01 995.90
(1.75%)
1,031.36
(1.75%)
0.9029
EU EUR 1,273.59 1,285.68 1,261.50 1,248.51
(1.97%)
1,298.67
(1.97%)
1.1345
U.K. GBP 1,466.34 1,480.27 1,452.41 1,437.46
(1.97%)
1,495.22
(1.97%)
1.3062
Australia AUD 804.34 811.98 796.70 788.58
(1.96%)
820.10
(1.96%)
0.7165
New Zealand NZD 771.45 778.77 764.13 756.33
(1.96%)
786.57
(1.96%)
0.6872
Switzerland CHF 1,121.14 1,131.79 1,110.49 1,099.17
(1.96%)
1,143.11
(1.96%)
0.9987
Canada CAD 851.10 859.18 843.02 834.42
(1.96%)
867.78
(1.96%)
0.7582
Denmark DKK 170.86 172.48 169.24 167.45
(2.00%)
174.27
(2.00%)
0.1522
Norway NOK 131.06 132.30 129.82 128.44
(2.00%)
133.68
(2.00%)
0.1167
Sweden SEK 120.77 121.91 119.63 118.36
(2.00%)
123.18
(2.00%)
0.1076
Hong Kong HKD 143.03 144.38 141.68 140.23
(1.96%)
145.83
(1.96%)
0.1274
Singapore SGD 830.39 838.27 822.51 814.04
(1.97%)
846.74
(1.97%)
0.7397
Thailand THB 36.13 36.47 35.79 33.97
(6.00%)
38.29
(6.00%)
0.0322
Saudi Arabia SAR 299.34 302.18 296.50 279.89
(6.50%)
311.31
(4.00%)
0.2666
U.A.E AED 305.63 308.53 302.73 290.35
(5.00%)
317.85
(4.00%)
0.2723
Kuwait KWD 3,701.90 3,737.06 3,666.74 3,442.77
(7.00%)
3,849.97
(4.00%)
3.2976
Bahrain BHD 2,977.64 3,005.92 2,949.36 2,739.43
(8.00%)
3,096.74
(4.00%)
2.6524
Malaysia MYR 276.03 278.65 273.41 262.23
(5.00%)
287.07
(4.00%)
0.2459
Indonesia IDR 7.97 8.04 7.90 7.50
(6.00%)
8.44
(6.00%)
0.0071
China CNY 166.90 168.48 165.32 158.56
(5.00%)
175.24
(5.00%)
0.1487
TOP