Tỷ giá

기준년월 검색 서식

Lãi suất thị trường tại thời điểm thực tế

Ngày và thời gian : 2018-12-13 11:31:39

Service
Bang Mã tiền tệ Ngày cơ bản Chuyển tiền Tiền mặt So với
USD
Đang gửi Đang nhận Đang bán
(Lây lan)
Đang mua
(Lây lan)
U.S.A USD 1,124.20 1,134.80 1,113.60 1,104.53
(1.75%)
1,143.87
(1.75%)
1.0000
Japan JPY 990.57 999.98 981.16 973.24
(1.75%)
1,007.90
(1.75%)
0.8811
EU EUR 1,278.22 1,290.36 1,266.08 1,253.04
(1.97%)
1,303.40
(1.97%)
1.1370
U.K. GBP 1,418.52 1,431.99 1,405.05 1,390.58
(1.97%)
1,446.46
(1.97%)
1.2618
Australia AUD 812.46 820.17 804.75 796.54
(1.96%)
828.38
(1.96%)
0.7227
New Zealand NZD 770.41 777.72 763.10 755.31
(1.96%)
785.51
(1.96%)
0.6853
Switzerland CHF 1,131.10 1,141.84 1,120.36 1,108.94
(1.96%)
1,153.26
(1.96%)
1.0061
Canada CAD 841.47 849.46 833.48 824.98
(1.96%)
857.96
(1.96%)
0.7485
Denmark DKK 171.31 172.93 169.69 167.89
(2.00%)
174.73
(2.00%)
0.1524
Norway NOK 131.16 132.40 129.92 128.54
(2.00%)
133.78
(2.00%)
0.1167
Sweden SEK 123.77 124.94 122.60 121.30
(2.00%)
126.24
(2.00%)
0.1101
Hong Kong HKD 143.88 145.24 142.52 141.06
(1.96%)
146.70
(1.96%)
0.1280
Singapore SGD 820.05 827.84 812.26 803.90
(1.97%)
836.20
(1.97%)
0.7295
Thailand THB 34.39 34.71 34.07 32.33
(6.00%)
36.45
(6.00%)
0.0306
Saudi Arabia SAR 299.69 302.53 296.85 280.22
(6.50%)
311.67
(4.00%)
0.2666
U.A.E AED 306.08 308.98 303.18 290.78
(5.00%)
318.32
(4.00%)
0.2723
Kuwait KWD 3,695.35 3,730.45 3,660.25 3,436.68
(7.00%)
3,843.16
(4.00%)
3.2871
Bahrain BHD 2,982.91 3,011.24 2,954.58 2,744.28
(8.00%)
3,102.22
(4.00%)
2.6534
Malaysia MYR 268.79 271.34 266.24 255.36
(5.00%)
279.54
(4.00%)
0.2391
Indonesia IDR 7.70 7.77 7.63 7.24
(6.00%)
8.16
(6.00%)
0.0068
China CNY 163.59 165.14 162.04 155.42
(5.00%)
171.76
(5.00%)
0.1455
TOP