Tỷ giá

기준년월 검색 서식

Lãi suất thị trường tại thời điểm thực tế

Ngày và thời gian : 2019-04-22 18:03:29

Service
Bang Mã tiền tệ Ngày cơ bản Chuyển tiền Tiền mặt So với
USD
Đang gửi Đang nhận Đang bán
(Lây lan)
Đang mua
(Lây lan)
U.S.A USD 1,141.20 1,152.00 1,130.40 1,121.23
(1.75%)
1,161.17
(1.75%)
1.0000
Japan JPY 1,019.93 1,029.61 1,010.25 1,002.09
(1.75%)
1,037.77
(1.75%)
0.8937
EU EUR 1,283.39 1,295.58 1,271.20 1,258.11
(1.97%)
1,308.67
(1.97%)
1.1246
U.K. GBP 1,482.30 1,496.38 1,468.22 1,453.10
(1.97%)
1,511.50
(1.97%)
1.2989
Australia AUD 814.59 822.32 806.86 798.63
(1.96%)
830.55
(1.96%)
0.7138
New Zealand NZD 762.32 769.56 755.08 747.38
(1.96%)
777.26
(1.96%)
0.6680
Switzerland CHF 1,124.56 1,135.24 1,113.88 1,102.52
(1.96%)
1,146.60
(1.96%)
0.9854
Canada CAD 854.19 862.30 846.08 837.45
(1.96%)
870.93
(1.96%)
0.7485
Denmark DKK 171.86 173.49 170.23 168.43
(2.00%)
175.29
(2.00%)
0.1506
Norway NOK 134.29 135.56 133.02 131.61
(2.00%)
136.97
(2.00%)
0.1177
Sweden SEK 122.58 123.74 121.42 120.13
(2.00%)
125.03
(2.00%)
0.1074
Hong Kong HKD 145.47 146.85 144.09 142.62
(1.96%)
148.32
(1.96%)
0.1275
Singapore SGD 841.22 849.21 833.23 824.65
(1.97%)
857.79
(1.97%)
0.7371
Thailand THB 35.88 36.22 35.54 33.73
(6.00%)
38.03
(6.00%)
0.0314
Saudi Arabia SAR 304.29 307.18 301.40 284.52
(6.50%)
316.46
(4.00%)
0.2666
U.A.E AED 310.66 313.61 307.71 295.13
(5.00%)
323.08
(4.00%)
0.2722
Kuwait KWD 3,747.78 3,783.38 3,712.18 3,485.44
(7.00%)
3,897.69
(4.00%)
3.2841
Bahrain BHD 3,026.25 3,054.99 2,997.51 2,784.15
(8.00%)
3,147.30
(4.00%)
2.6518
Malaysia MYR 276.09 278.71 273.47 262.29
(5.00%)
287.13
(4.00%)
0.2419
Indonesia IDR 8.13 8.20 8.06 7.65
(6.00%)
8.61
(6.00%)
0.0071
China CNY 169.95 171.56 168.34 161.46
(5.00%)
178.44
(5.00%)
0.1489
TOP