Trụ sở khu vực

Ngân hàng công nghiệp Korea trụ sở đặt tại Trung Quốc

Ngân hàng công nghiệp Korea trụ sở đặt tại Trung Quốc
ADDRESS
 • 30-31F, The Exchange 2, 189 Nanjing Road, Tiajin, China 300051
Tel
 • 86-22-5967-8838
Fax
 • 86-22-5885-3599

Trụ sở khu vực Kang Nam

Trụ sở khu vực Kang Nam
ADDRESS
 • 2F, Handok Pharmaceutical Bldg., 132, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea 135-755
Tel
 • 82-2-564-9103~9
Fax
 • 82-2-564-9051~2

Trụ sở khu vực Kang Dong và Kang Won

Trụ sở khu vực Kang Dong và Kang Won
ADDRESS
 • 201, Jamsil Rezion Officetel, 87, Ogeum-ro, Songpa-gu, Seoul, Korea 138-953
Tel
 • 82-2-2145-0321~5
Fax
 • 82-2-2145-0326

Trụ sở khu vực Kang Buk

Trụ sở khu vực Kang Buk
ADDRESS
 • 3F, 1527, Dongil-ro, Nowon-gu, Seoul, Korea 139-823
Tel
 • 82-2-2145-0326
Fax
 • 82-2-908-6120

Trụ sở khu vực Kang Seo và Je - Ju

Trụ sở khu vực Kang Seo và Je - Ju
ADDRESS
 • 3F, Samhwa Bldg., 291, Sinwol-ro, Yangcheon-gu, Seoul, Korea 158-713
Tel
 • 82-2-2675-7900
Fax
 • 82-2-2675-7977

Trụ sở khu vực Kyung Dong

Trụ sở khu vực Kyung Dong
ADDRESS
 • 6F, 360-29, Hwangsaeul-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 463-954
Tel
 • 82-31-737-0110
Fax
 • 82-31-788-7990

Trụ sở khu vực Kyung Seo

Trụ sở khu vực Kyung Seo
ADDRESS
 • 4F, 126, Jeokgeum-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea 425-801
Tel
 • 82-31-475-0812~7
Fax
 • 82-31-475-0818

Trụ sở khu vực Kyung Su

Trụ sở khu vực Kyung Su
ADDRESS
 • 3F, 213, Gwongwang-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea 442-834
Tel
 • 82-31-898-8500~4
Fax
 • 82-31-898-8505

Trụ sở khu vực Nam Bu

Trụ sở khu vực Nam Bu
ADDRESS
 • 4F, 55, Digital-ro 32-gil, Guro-gu, Seoul, Korea 152-878
Tel
 • 82-2-838-8762
Fax
 • 82-0505-075-0766

Trụ sở khu vực Nam Joong

Trụ sở khu vực Nam Joong
ADDRESS
 • 6F, 290, Simin-daero, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea 431-815
Tel
 • 82-31-466-5991~4,7
Fax
 • 82-31-466-6767

Trụ sở khu vực Dae Gu và Kyung Buk

Trụ sở khu vực Dae Gu và Kyung Buk
ADDRESS
 • 3F, 2426, Dalgubeol-daero, Suseong-gu, Daegu, Korea 706-824
Tel
 • 82-53-749-5421
Fax
 • 82-0505-075-0759

Trụ sở khu vực Bu San và Kyung Nam

Trụ sở khu vực Bu San và Kyung Nam
ADDRESS
 • 6F, 64, Jungang-daero, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea 642-831
Tel
 • 82-55-274-2100
Fax
 • 82-55-274-9911

Trụ sở khu vực Bu San và Ul San

Trụ sở khu vực Bu San và Ul San
ADDRESS
 • 2F, 98-5, Sandan 1-ro, Jeonggwan-myeon, Gijang-gun, Busan, Korea
Tel
 • 82-51-728-6191~7
Fax
 • 82-51-728-6198

Trụ sở khu vực Bu San

Trụ sở khu vực Bu San
ADDRESS
 • 3F, 4, Gwangbok-ro 97beonan-gil, Jung-gu, Busan, Korea 600-031
Tel
 • 82-51-245-9573
Fax
 • 82-51-245-9644,5

Trụ sở khu vực Seo Bu

Trụ sở khu vực Seo Bu
ADDRESS
 • 5F, 1168, Jungang-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea 410-811
Tel
 • 82-31-932-8632
Fax
 • 82-31-932-8638~9

Trụ sở khu vực In Choen

Trụ sở khu vực In Choen
ADDRESS
 • 4F, 30, Euncheong-ro, Namdong-gu, Incheon, Korea 405-817
Tel
 • 82-32-501-4233~6
Fax
 • 82-32-501-4822

Trụ sở khu vực Joong Bu

Trụ sở khu vực Joong Bu
ADDRESS
 • 3F, 439, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, Korea 100-869
Tel
 • 82-2-2253-7683~8
Fax
 • 82-2- 2253-0921~2

Trụ sở khu vực Choong Chung

Trụ sở khu vực Choong Chung
ADDRESS
 • 2F, 30, dunsannam-ro, Seo-gu, Daejeon, Korea 302-859
Tel
 • 82-42-252-4000
Fax
 • 82-42- 254-5974

Trụ sở khu vực Ho Nam

Trụ sở khu vực Ho Nam
ADDRESS
 • 2240, Mujin-daero, Gwangsan-gu, Gwangju, Korea 506-803
Tel
 • 82-62-949-5600
Fax
 • 82-62- 949-5666~7