Ngân hàng quy mô nhỏ

Ngân hàng bán lẻ

 • ž IBK đã phát triển thành một ngân hàng có tính cạnh tranh toàn cầu được 15 triệu khách hàng lẻ tin cậy, với tổng tài sản trị giá 260 tỷ tỷ won.
 • Promotion Event for i-ONE 300 Installment Savings, October 28, 2016 / IBK Lifetime Customer Awards Ceremony, July 29, 2016

Thành tích năm 2016

 • ž Tổng tiền ký gửi của khách hàng vào IBK đã đạt 170,8 tỷ tỷ won vào cuối năm 2016, tăng 8,5 tỷ tỷ won so với cùng kỳ năm trước. Tiền ký gửi lẻ chiếm 55,8 tỷ tỷ won, tăng 3,2 tỷ tỷ won.
 • Total Deposits / Retail Banking Customers
Tăng tiền ký gửi chính
 • ž IBK đã thu hút một lượng tiền ký gửi bán lẻ chính đáng kể thông qua tham gia vào các chiến dịch quảng bá và các sự kiện PR. Chúng tôi cũng rất thận trọng khi luôn luôn cung cấp cho khách hàng của mình những thông tin chi tiết về tài khoản của họ, điều này làm tăng đồng đều doanh thu hoạt động của mình cũng như tăng lượng khách hàng là những người thân của họ. Kết quả là, tiền gửi chính của chúng tôi đã tăng từ 2,4 tỷ tỷ won trong năm trước lên thành 18,8 tỷ tỷ won vào cuối năm 2016.
Thay đổi tài khoản dễ dàng hơn
 • ž Với việc đưa ra Dịch vụ Thay đổi Tài khoản, cho phép khách hàng thay đổi tài khoản trước đó của họ từ một ngân hàng này sang ngân hàng khác, ngành ngân hàng của Hàn Quốc đã thực sự bước vào một cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Trước vấn đề này, IBK đã triển khai nhiều sáng kiến đa dạng nhằm lôi kéo sự chú ý của tất cả người lao động tới sự thay đổi này và để nhằm duy trì những khách hàng đang sử dụng dịch vụ của nó, đồng thời lôi kéo thêm nhiều người nữa. Ví dụ, chúng tôi đã có một chiến dịch PR có tên gọi “Mọi chuyển giao tự động thông qua IBK”, đã giúp chúng tôi thu hút 320,000 các hợp đồng chuyển giao một cách tự động hơn theo nghĩa thuần, trở thành ngân hàng thứ ba có thành tích tốt nhất trên cả nước. Điều này cũng tạo ra sự thay đổi sâu sắc về giá trị tiền ký gửi và các giao dịch ký gửi của chúng tôi.
Tăng cơ sở khách hàng bán lẻ
 • ž IBK đã triển khai một số sự kiện quảng bá nhằm thu hút những khách hàng tiềm năng mới, ví dụ như trẻ em và sinh viên. Chúng tôi cũng đã xây dựng một chương trình giáo dục về tài chính thông qua thiết lập các mối quan hệ giữa các chi nhánh của mình với những trường học ở các vùng lân cận. Một bước đi khách nhằm thu hút học sinh, sinh viên trở thành khách hàng tiềm năng đó là thông qua một loạt các nỗ lực quảng bá được điều chỉnh theo từng khách hàng, ví dụ Hội trại Kinh tế và Tài chính IBK, nhắm đến các em học sinh học ở các trường cao đẳng dạy nghề.
Cấp thẻ Narasarang cho các quân nhân
 • ž IBK đã được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chọn làm nhà cung cấp thẻ Narasarang Card (dịch sang tiếng Anh là thẻ Tôi Yêu Nước Tôi) vào tháng 6 năm 2015, với khoảng thời hạn là 10 năm. Chúng tôi đã mở 10 trung tâm cấp phát thẻ Narasarang Card trên khắp cả nước. Nỗ lực của chúng tôi là nhằm tạo ra một đội ngũ hỗ trợ tài chính trong quân đội, bao gồm các sỹ quan đã nghỉ hưu để nhằm hỗ trợ cho các chi nhánh trong chiến dịch quảng bá của họ.
 • ž Kết quả của những nỗ lực này là chúng tôi đã cấp được 360.333 thẻ Narasarang Card vào cuối năm 2016. Trong số những người sở hữu thẻ Narasarang Card, số lượng những khách hàng mới và tổng lượng sử dụng thẻ tín dụng tăng lần lượt thành 240,000 tỷ won và 217 tỷ won.; trong khi đó mức bình quân hàng tháng của thẻ chính và số lượng những người sử dụng ngân hàng thông minh đạt 39,4 tỷ và 174,000.


Kế hoạch năm 2017

Tăng tiền ký gửi chính
 • ž IBK sễ đảm bảo một cơ cấu cấp vốn chi phí thấp và tăng thu nhập nhờ vào việc đẩy mạnh lượng tiền ký gửi chính. Chúng tôi cũng sẽ làm điều này bằng cách đi theo những sáng kiến quảng bá nhắm vào các mục tiêu.
Mở rộng cơ sở khách hàng bán lẻ
 • ž Chúng tôi sẽ mở rộng cơ sở khách hàng lẻ bằng cách tham gia vào nhiều chiến dịch quảng bá và chương trình đa dạng hướng vào các khách hàng mới. Việc này bao gồm thành lập các liên minh chiến lược với các khách hàng cơ quan, cũng như bổ sung thêm số lượng những cơ quan mà chúng tôi đang làm việc cùng.
Quản lý việc sử dụng thẻ Narasarang Card của Bộ Quốc phòng
 • ž IBK sẽ tăng tính cạnh tranh của thẻ Narasarang Card bằng cách giới thiệu một số chương trình quản lý khách hàng riêng biệt nhằm đáp ứng nhu cầu khách nhau của những người chưa tham gia nghĩa vụ quân sự, những người đang tham gia nghĩa vụ quân sự, và cả những người đã xuất ngũ. Chúng tôi cũng dự định sản xuất một số video quảng cáo kêu gọi những quân nhân ở độ tuổi 20, và nâng cao hiệu quả của các dịch vụ quảng bá bằng cách tăng số lượng các dịch vụ liên kết với thẻ Narasarang Card.
Nâng cao các tính năng quản lý tài khoản
 • ž Chúng tôi sẽ gia tăng các dịch vụ truy vấn do nhân viên thu ngân thực hiện kể từ tháng 4/2017 trở đi. Sau khi thực hiện sự thay đổi này, chúng tôi sẽ khảo sát lượng khách hàng để tiếp nhận phản hồi của họ xem họ có hài lòng với những dịch vụ này không.


Vốn vay lẻ

Tăng tiền ký gửi chính
 • ž Số tiền vay nợ IBK của các hộ gia đình tính đến cuối năm 2016 là 30.784 tỷ won, tăng 1.129.8 tỷ trong năm. Các khoản vay thế chấp chiếm 60% trong các khoản vay hộ gia đình, tăng từ 591,8 tỷ won lên 18.109,8 tỷ won.
Thành tích năm 2016
 • ž Những khoản cho vay không bảo đảm của chúng tôi, chủ yếu nhằm vào những khách hàng có chuyên môn nghề nghiệp được đăng ký, đã tăng từ 311,4 tỷ won lên 5.645,7 tỷ won tính đến cuối năm 2016. Trong tháng 4, chúng tôi đã triển khai Vốn vay Thẻ kinh doanh i-ONE được hỗ trợ bởi ngân hàng di động và Internet bằng cách tổng hợp các đánh gia dữ liệu lớn với công nghệ Fintech. Điều này đã giúp chúng tôi tham gia vào Fintech và thị trường vốn vay lẻ không bảo đảm một cách tích cực và chủ động hơn, đồng thời qua đó đã củng cố sự tiện lợi cho khách hàng của mình.
 • ž IBK cũng hỗ trợ những người có thu nhập thấp bằng cách cung cấp cho họ một số sản phẩm tài chính đặc biệt, ví dụ như Vốn vay Hạt mầm Hy vọng mới của IBK và Vốn vay Ổn định Kế sinh nhai cho Công nhân. Sản phẩm thứ hai này được cung cấp dưới sự liên kết với Cục Bồi thường và Phúc lợi Công nhân của Hàn Quốc, hướng vào đối tượng là người làm công không được trả lương, những người thất nghiệp, và công nhân có thu nhập thấp nói chung. Chúng tôi cũng đã hỗ trợ những người có mức tín dụng thấp thông qua triển khai Chương trình Vốn vay Saittol.
Kế hoạch năm 2017
 • ž Trong năm nay, IBK tiên liệu sự tăng chậm trong các khoản vốn vay dành cho hộ gia đình, do sự ra đời của các ngân hàng dựa trên nền tảng Internet, các quy định ngày một thắt chặt của chính phủ đối với nợ gia đình, và các nguy cơ tiềm ẩn khác như lãi suất tăng. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn này này bằng cách nâng cao chất lượng của toàn bộ cấu trúc khoản vay gia đình. Việc này sẽ đòi hỏi phải có nhiều đánh giá đầy đủ hơn về các khoản vay thế chấp, tuân thủ chặt chẽ những hướng dẫn của cơ quan điều tiết tài chính Hàn Quốc về các thủ tục kiểm tra vốn vay thích hợp, và tăng cường tập trung vào các khoản vay lãi suất cố định và không được trì hoãn. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành các bước nâng cao chất lượng vốn vay hộ gia đình, bao gồm bổ sung các loại sản phẩm được bán thông qua kênh di động và Internet, và cung cấp các khoản vốn vay thế chấp được chính phủ trợ cấp cho những người có nhu cầu thực sự.
 • ž Chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ xã hội của mình là một ngân hàng chính sách với việc luôn tuân thủ theo đúng các quy định và luật lệ của chính phủ liên quan đến xét duyệt các khoản vốn vay nhỏ và tăng cường hỗ trợ những người có thu nhập thấp. Chúng tôi sẽ thực hiện điều này thông qua việc đẩy mạnh Vốn vay Hạt mầm Hy vọng mới của IBK, một sản phẩm vốn vay nhỏ chủ đạo, và cải thiện hệ thống để tăng số lượng các khoản vay bán lẻ không bảo đảm. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ nằm bên ngoài những khu vực trung tâm lớn bằng cách tăng mức đóng góp hàng năm bổ sung lên hơn 1,5 tỷ won cho Ngân hàng Smile Microcredit của IBK.
 • Branch in IBK’s main building