Ngân khố và Thị trường toàn cầu

Thị trường toàn cầu

 • ž IBK đang không ngừng mở rộng mạng lưới toàn cầu, theo sát các khách hàng SME “toàn cầu”, vì thế họ có thể hưởng lợi từ các dịch vụ tài chính chất lượng cao như ở Hàn Quốc.
Thành tích năm 2016
 • ž IBK đã tiếp tục đẩy mạnh mạng lưới ngoài nước ở các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ và Philippines, cung cấp các dịch vụ tài chính chất lượng cao cho ác khách hàng địa phương và SME ở đó.
 • žTính đến cuối năm 2014, IBK đã có 21 chi nhánh nướ ngoài và bốn văn phòng đại diện ở 10 quốc gia trên toàn thế giới. Bên cạnh 15 văn phòng chi nhánh ở Trung Quốc, chúng tôi cũng điều hành các văn phòng chi nhánh ở New York, Tokyo, Hong Kong, London, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cũng như các văn phòng đại diện ở New Delhi, Yangon, Jakarta, và Phnom Penh.
 • Tính đến cuối năm 2016, chúng tôi đã phát triển 27 mạng lưới tại 11 quốc gia, bao bồm 16 chi nhánh tại Trung Quốc và các văn phòng đại diện ở Myanmar, Indonesia và Campuchia. Trong số này, tháng 8/2016 văn phòng ở Phnom Penh tại Campuchia đã đệ trình đơn xin lập một chi nhánh ở cấp địa phương và đang đợi được duyệt.
 • Chúng tôi cũng đã ký các biên bản ghi nhớ MOU với 16 ngân hàng địa phương tại những quốc gia mà chính chúng tôi không hoạt động, bao gồm ngân hàng ANZ ở Australia, UniCredit ở Italy, Santander ở Tây Ban Nha, RHB Bank Berhad ở Malaysia, và CIBC ở Canada. Tổng cộng hỗ trợ tài chính thông qua các MOU này trị giá 172,8 triệu USD tính đến cuối năm 2016
 • IBK và các công ty thành viên bao gồm IBK Capital, IBK Investment Securities và IBK Saving Bank, đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên nhằm trao đổi thông tin về việc thiết lập các hoạt động kinh doanh ngoài nước. Kết quả của sự hợp tác này trong khuôn khổ Tập đoàn Tài chính IBK đã cho ra đời một công ty con tài chính vi mô tại nước ngoài của IBK Capital tại Myanmar vào tháng 8 năm 2016.
Kế hoạch năm 2017
 • ž IBK sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm đẩy mạnh doanh thu từ các hoạt động kinh doanh ngoài nước trong năm 2017. Mục tiêu của chúng tôi là nâng mức doanh thu lên 20% từ mức 7% hiện nay trong tổng thu nhập.
 • ž Đầu tiên, chúng tôi sẽ mở rộng mạng lưới ở Châu Á. Ví dụ, văn phòng đại diện của chúng tôi ở Phnom Penh dự kiến sẽ được chuyển thành một chi nhánh vào nửa cuối năm 2017, trong khi đó chúng tôi cũng hy vọng sẽ thu mua một ngân hàng địa phương của Indonesia có thế mạnh về ngân hàng doanh nghiệp và trao đổi ngoại tệ. Chúng tôi cũng đẩy mạnh các biện pháp mở rộng ngoài nước mà không cần giới hạn chỉ được phép mở chi nhánh. Ở Việt Nam, chúng tôi dự tính mua cổ phần của các ngân hàng trong nước, hoặc chuyển đổi những chi nhánh hiện có thành một công ty con. Chúng tôi cũng lên kế hoạch mở một văn phòng đại diện ở Ba Lan vào nửa cuối năm 2017 để giúp chúng tôi thâm nhập vào thị trường Đông Âu.
 • ž Tại các quốc gia mà chúng tôi đang hoạt động, chúng tôi sẽ theo đuổi các chiến lược khác nhau để nâng cao tính cạnh tranh, dựa trên sự phân loại của chúng tôi. Tại các nước có thị trường phát triển vượt bậc, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hợp tác cốt lõi, ví dụ kinh doanh vốn và IB, trong khi tại các thị trường mới nổi, chúng tôi theo đuổi các chính sách địa phương hóa, ví dụ tăng khối lượng vốn vay cho các doanh nghiệp trong nước họ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ từng bước đẩy mạnh các chương trình tuân thủ và quản lý, kiểm soát bên trong, bao gồm thiết lập các hệ thống bảo vệ chống rửa tiền tại các thị trường phát triển.
 • Chúng tôi sẽ tiếp tục thường xuyên tổ chức các cuộc họp trong Tập đoàn để thảo luận về khả năng cùng tiến vào các thị trường ngoài nước. Việc này bao gồm có nhiều đối tác MOU hơn, cũng như các hoạt động “chi nhánh-trong chi nhánh” mà sẽ cung cấp các sản phẩm tài chính như chứng khoán, bảo hiểm, cho thuê và các hoạt động kinh doanh khác trong một cơ sở “one-stop”

Ngân khố

 • ž Hoạt động tài chính của IBK trong năm 2016 đạt được giá trị 215,9 tỷ tỷ won, trong đó bao gồm 100,7 tỷ tỷ won tiền ký gửi, 87,5 tỷ tỷ won tiền công trái được gọi là trái phiếu SMIF, và 24,3 tỷ tỷ won tiền nợ. Trái phiếu và nợ tăng khoảng 5,1 tỷ tỷ won trong năm qua, trong khi tiền ký gửi tăng khoảng 8,8 tỷ tỷ won. Sự tăng lên này đặc biệt do lượng ký gửi chi phí thấp cốt lõi trị giá 5,9 tỷ tỷ.
Thành tích năm 2016
 • ž Chiến lược đa dạng hóa ngày đáo hạn của trái phiếu SMIF của IBK đã giúp chúng tôi quản lý ổn định hơn việc thanh khoản đối với thị trường vốn vay. Chúng tôi cũng đã đa dạng hóa các loại hình phát hành thành trái phiếu SMIF có tổ chức và các mệnh giá lãi suất thả nổi, giảm cả rủi ro và chi phí tài trợ. Mặc dù thị trường về trái phiếu chuyển đổi đã suy yếu do kết quả của việc liên tục thắt chặt các quy định Basel III về công nhận các công cụ vốn, chúng tôi vẫn tiến hành các hoạt động quan hệ với nhà đầu tư một cách mạnh mẽ và đẩy mạnh giám sát thị trường. Kết quả là, chúng tôi đã phát hành được 600.0 tỷ won trái phiếu lưỡng tính và 400.0 tỷ won trái phiếu thứ cấp, giảm chi phí tài trợ và cải thiện tỉ giá BIS lên 0,63% so với năm trước.
 • Trong lĩnh vực tiền gửi ngắn hạn, chúng tôi đã bổ sung thêm khả năng sinh lời và tính cạnh tranh. Việc này được thực hiện thông qua phát triển các trái phiếu SMIF ngắn hạn, yếu tố đầu tiên cho ngành nghiệp ngân hàng của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã trang bị các bộ kỹ năng cho nhân viên trong lĩnh vực bán hàng và chăm sóc khách hàng, bằng cách cho họ tham gia khóa huấn luyện như về Tư vấn Lãi suất và Bàn Lãi suất.
 • Liên quan đến hoạt động ngoại tệ, chúng tôi đã tập trung vào giảm chi phí hơn là tài trợ mới. Chúng tôi thanh toán lại những khoản vay lãi suất cao sắp đến kỳ đáo hạn bằng cách tận dụng một số tiền gửi ngoại tệ trong nước của mình, với khối lượng đã tăng từ 5,28 tỷ USD vào cuối năm 2015 lên 6,38 tỷ vào cuối năm 2016. Việc thanh khoản ngoại tệ của chúng tôi được thực hiện và quản lý một cách ổn định tương tự như vậy.
 • ž Việc này đã được thực hiện dưới sự hỗ trợ của một nhóm được giao giám sát chặt chẽ những diễn biến trên thị trường tài chính. Thêm vào đó, chúng tôi đưa ra những kế hoạch ngẫu nhiên về thanh khoản ngoại tệ trước bối cảnh bất ổn ngày một tăng trong thị trường tài chính quốc tế, chẳng hạn như một cú hích lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
Kế hoạch năm 2017
 • žIBK tiên liệu thị trường tài chính trong nước và ngoài nước sẽ có những bất ổn không ngừng, chủ yếu là do kết quả của những thay đổi có thể diễn ra trong chính sách kinh tế của Mỹ và những biến động chính trị sâu sắc, tiềm ẩn ở khu vực Euro. Chúng tôi sẽ nỗ lực khắc phục những bất ổn này bằng việc tăng cường sự ổn định và khả năng sinh lợi. Việc này được thực hiện bằng cách thúc đẩy tiền gửi chính lãi suất thấp và tận dụng tài trợ vào thị trường chi phí thấp.
 • Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể đáp ứng được các yêu cầu ngày một ngặt nghèo của Quy định Basel III về thanh khoản và đặc biệt là về tỉ lệ khả năng thanh khoản LCR. Điều này sẽ liên quan đến việc tăng số lượng tài sản có tính thanh khoản cao và cải thiện khả năng sinh lợi bằng cách đa dạng hóa các sản phẩm quản lý tài sản và ngày đáo hạn. Chúng tôi cũng sẽ đối phó với bất kỳ và mọi quy định về LCR ngoại tệ nào bằng cách thiết lập một hệ thống giám sát chúng.
 • Lợi thế cạnh tranh lành mạnh của IBK với nguồn tài chính giá rẻ so với các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi chủ yếu là do chúng tôi giữ quyền độc quyền phát hành trái phiếu SMIF. Chúng tôi sẽ sử dụng lợi thế này để tăng cường các hoạt động quan hệ với nhà đầu tư. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng tính ổn định của việc gây quỹ trên thị trường thông qua đa dạng hóa ngày đáo hạn.Chúng tôi cũng sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của các hoạt động tài trợ bán lẻ bằng cách nâng cao chất lượng trái phiếu SMIF và phát triển các sản phẩm sử dụng trái phiếu SMIF, chẳng hạn như tiền gửi trả góp IBK.Điều này, đổi lại, sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục công việc cung cấp nguồn tài trợ cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Lãi suất trong hoạt động ngoại hối của chúng tôi dự kiến sẽ tăng do dự báo tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. IBK sẽ cố gắng để giảm thiểu tác động của sự tăng lãi suất này bằng cách thay thế các khoản tiền gửi ngoại tệ với chi phí thấp cho các khoản vay ngoại tệ có lãi suất cao. Chúng tôi cũng có kế hoạch đa dạng hóa các đồng tiền cấp vốn của chúng tôi ngoài đồng đô la Mỹ và thay đổi các phương pháp cấp vốn để bao gồm trái phiếu toàn cầu và trái phiếu doanh nghiệp tư nhân.
 • ž Một mối đe doạ khác đang lan rộng trên đường ranh giới tài chính là khả năng xảy ra cuộc khủng hoảng thanh khoản thứ hai trên thị trường toàn cầu. Chúng tôi sẽ cố gắng để đối phó với khả năng này bằng cách đảm bảo dòng tín dụng được đảm bảo. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ mở rộng hoạt động ở nước ngoài của IBK bằng cách hỗ trợ nhu cầu vốn của các chi nhánh ở nước ngoài của chúng tôi.
 • Cuối cùng, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tài chính thông qua các hoạt động IR thông thường và thông qua thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ chuyên môn và chuyên gia. Mục tiêu của tất cả những nỗ lực này là để đảm bảo rằng chúng tôi luôn có sẵn sàng và đủ tiền để hỗ trợ các hoạt động của các khách hàng SME của chúng tôi.
 • Core Deposits/Total Deposits
 • IBK New Delhi branch to open in April 2015

Thương mại quốc tế

 • žKhối lượng hoạt động kinh doanh F / X của IBK vào năm 2016 lên đến 113,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến thu nhập phi lợi nhuận đạt 220,3 tỷ KRW. Điều này đã dẫn đến một thị phần kỷ lục đạt 10.58% trong tổng số tài trợ xuất nhập khẩu của quốc gia.
Thành tích năm 2016
 • žLiên minh do IBK gây dựng với một số tổ chức vào năm 2016 trong đó có Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc. Cơ quan này đã cung cấp cho chúng tôi một phương tiện khuyến khích các công ty đang tập trung vào hoạt động trong nước trở thành công ty xuất khẩu. Chúng tôi cũng đã giúp các SME là các nhà xuất khẩu phát triển thêm nhiều thị trường.
 • ž IBK đã tăng sự tiện lợi của khách hàng bằng cách cho phép họ gửi các khoản phải thu xuất khẩu và tài liệu đi kèm thông qua một hệ thống tự động gọi là P @ yGOS, là một dịch vụ thu thập dành cho giao dịch thương mại điện tử quốc tế. Chúng tôi cũng hỗ trợ các công ty xuất khẩu thương mại điện tử đang tiến vào thị trường nước ngoài. Điều này đã được thực hiện bằng cách giới thiệu họ đến các địa điểm bán hàng trực tuyến như Amazon, e-Bay, và Kmall24, một trung tâm mua sắm trực tuyến do Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc điều hành.
 • ž Chúng tôi đã tổ chức một loại các chiến dịch và sự kiện quảng bá về FX hợp tác với các tổ chức liên kết, ví dụ như các cơ quan du lịch. Việc này đã giúp mở rộng phạm vi của các cơ sở trao đổi ngoại tệ và chuyển tiền cho khách hàng bán lẻ của chúng tôi. Chúng tôi cũng tổ chức các buổi hội thảo tại chỗ, họp báo theo yêu cầu khách hàng về ngoại hối FX, thông qua chương trình “người tiếp thị nước ngoài” từ nhiều quốc gia khác nhau.
 • ž Chúng tôi đã tăng cường hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bằng cách thiết lập quan hệ hợp tác với các tổ chức nước ngoài lớn và đưa ra lời khuyên chuyên môn cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm thông tin trong khu vực đó. Các hỗ trợ khác để thu hút thêm đầu tư FDI bao gồm phát hiện ra các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng và kết nối họ với khách hàng của mình tại trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
 • ž Chúng tôi cũng là công ty đầu tiên trong ngành tài chính của Hàn Quốc thành lập Hệ thống Điều tra các giao dịch Ngoại hối Bất thường(FAIS). Điều này giúp chúng tôi phát hiện ra các giao dịch tài chính FX gian lận ngầm và ngăn không cho chúng xảy ra,thông qua phân tích sâu các giao dịch của mình và theo dõi thông tin liên quan đến các công ty ở nước ngoài và thông quan hải quan.
Kế hoạch năm 2017
 • žTrong năm 2017, IBK sẽ chú trọng vào tăng trưởng định tính theo định hướng lợi nhuận. Chúng tôi sẽ làm điều này bằng cách tiếp tục nỗ lực trong lĩnh vực tiếp thị FX (ngoại hối) mang tính chiến lược, bằng cách mở rộng hoạt động kinh doanh FX tạo ra doanh thu và nâng cao năng lực của mình trong các lĩnh vực quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.
 • Chúng tôi sẽ mở rộng hoạt động quảng báFX bằng cách cung cấp cho khách hàng xuất khẩu SME những phương pháp nâng cao để giải quyết khó khăn và khai thông tắc nghẽn. Cụ thể, chúng tôi sẽ thiết lập mối quan hệ gần gũi hơn với KOTRA, Cơ quan Quản trị Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa và KITA. Chúng tôi cũng sẽ giúp các nhà xuất khẩu thương mại điện tử đang lớn mạnh của Hàn Quốc tiếp cận với thị trường nước ngoài. Việc này bao gồm cung cấp cho họ thông tin về các trung tâm mua sắm ở nước ngoài trực tuyến sử dụng dịch vụ P @ yGOS.
 • žChúng tôi sẽ tăng cường các nỗ lực để thu hút FDI mở rộng các hoạt động tạo ra thu nhập. Điều này bao gồm việc phát hiện ra các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang muốn thu hút FDI và giúp họ kết nối với các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang tìm kiếm các đối tượng đầu tư. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thiết lập một dịch vụ mà cho phép chúng tôi tiến hành các hoạt động đầu tư một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch phát triển một sản phẩm cho phép thu hồi và thanh toán bằng cách nạp tiền ngoại tệ thông qua kênh Internet và các kênh ngân hàng thông minh của chúng tôi, cũng như một dịch vụ giúp khách hàng của các ngân hàng khác dễ dàng đăng ký ngoại hối.
 • ž Cuối cùng, chúng tôi sẽ tăng cường năng lực của mình trong lĩnh vực quản lý rủi ro ngoại hối. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp FAIS mà chúng tôi đã thực hiện vào năm 2016. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường đào tạo trong thực tiễn tuân thủ FX bằng cách phổ biến thông tin cập nhật thông qua các chương trình đào tạo tại chỗ của chúng tôi. Điều này sẽ giúp chúng tôi đối phó được với các vấn đề như các quy định tài chính mới và ngoài dự kiến một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 • B Portfolio Mix

Dịch vụ giao dịch ngoại hối online

 • žIBK là một trong số những tổ chức tài chính đầu tiên của Hàn Quốc triển khai hệ thống trao đổi ngoại tệ / chuyển tiếp dựa trên nền tảng Internet và điện thoại di động. Được giới thiệu vào tháng 12 năm 2011, hệ thống đã giúp chúng tôi được công nhận là người đi đầu trong thị trường giao dịch ngoại hối của đất nước. Điều đó cho phép khách hàng của chúng tôi giao dịch ngoại hối và các hoạt động trao đổi ngoại hối thông qua Internet hoặc các thiết bị di động mà không cần phải đi đến chi nhánh trực tiếp hoặc nộp các tài liệu chính thức, từ đó giúp cho các giao dịch được nhanh hơn và tiện lợi hơn cho khách hàng và củng cố hoạt động quản lý rủi ro ngoại hối cho chúng tôi. Hệ thống này cũng cung cấp và áp dụng tỷ giá hối đoái thị trường ở thời gian thực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch và chuyển tiếp hối đoái FX một cách đáng kể.
Thành tích năm 2016
 • ž Khối lượng giao dịch hối đoái kỳ hạn của IBK trong năm 2016 tăng 28,7%, mặc dù thị trường giao dịch kỳ hạn trong nước đang suy giảm. Doanh thu của chúng tôi trong lĩnh vực giao dịch hối đoái kỳ hạn cũng tăng lên 31,9%. Cụ thể, khối lượng giao dịch kỳ hạn và giao dịch hối đoái điểm trên nền tảng Internet và di động của chúng tôi tăng lần lượt là 26,2% và 3,8% vào cuối năm 2016.
 • ž Chúng tôi đã khởi chạy ứng dụng IBK Mobile FX / Forward Exchange vào tháng 6 năm 2016. Một điều khác nữa trong ngành tài chính của Hàn Quốc, hệ thống này cho phép các giao dịch chỉ được thực hiện trên các hệ thống trước đây của chúng tôi cũng có thể được thực hiện trên các thiết bị di động. Thêm vào đó, chúng tôi cung cấp thông tin thị trường trao đổi theo thời gian thực thông qua dịch vụ nhắn tin thông tin thị trường tiền tệ. Chúng tôi cũng phát hành dịch vụ email hai lần một ngày, cung cấp thông tin thị trường tài chính phong phú.
Kế hoạch năm 2017
 • žTrong năm 2017, IBK sẽ tập trung phát triển định tính theo lợi nhuận. Chúng tôi sẽ thực hiện bằng chú trọng vào quảng bá thị trường FX chiến lược, thông qua mỏ rộng các hoạt động FX tạo doạnh thu, và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực quản lý rủi ro và kiểm soát bên trong.