Dữ liệu ngân hàng

Ngày thành lập

 • žMùng 1 tháng 8 năm 1961

Trụ sở chính

 • ž Địa chỉ: 79, Ulchiro, Chung-gu, Seoul, Hàn Quốc 100-758
 • žSĐT: 82-2-729-6114/7114
 • žFax : 82-2-729-7003
 • žĐiện báo : IBK SEL
 • žMã SWIFT : IBKOKRSE
 • žWebsite : http://www.ibk.co.kr

Mạng lưới nội địa

 • ž638 chi nhánh

Mạng lưới quốc tế

 • žMột công ty con ở Trung Quốc (với 15 chi nhánh)
 • ž 7 chi nhánh, 3 văn phòng đại diện

Số nhân viên

 • 12,288

Tổng tài sản

 • ž223.931 tỷ won

Vốn cổ đông

 • ž15.283 tỷ won

Đánh giá mức độ tín nhiệm

 • žCông ty Moody loại Aa3
 • žCông ty S&P loại A+
 • žCông ty Fitch Rating loại AA-