Ngân hàng doanh nghiệp

Ngân hàng IBK là đối tác gần gũi và quen thuộc của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vừa là đối tác hỗ trợ tài chính vừa là người bạn chia sẻ gánh nặng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngân hàng IBK sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển thông qua việc quản lý định hướng theo lĩnh vực, giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận ra được những ước mơ quý giá.

Trong nửa thế kỷ, ngân hàng IBK đã hoạt động như một ngân hàng chuyên về tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng cường hỗ trợ một cách rộng rãi mặc dù suy thoái kinh tế tiếp tục tụt dốc ngay cả ở trong nước và nước ngoài. Đặc biệt trong năm 2012, ngân hàng IBK vừa mới mở mộng các khoản vay của các doanh nghiệp vừa và nhỏ lên đến 6,1 nghìn tỷ Won Hàn Quốc Hàn Quốc (KRW), chiếm 106,2% đối với mức tăng trưởng ròng 5,8 nghìn tỷ Won Hàn Quốc Hàn Quốc của các tổ chức tài chính Hàn Quốc mở rộng. Ngân hàng IBK đã gặt hái được nhiều thành tựu trong tháng 9 năm 2012. Lần đầu tiên đối với một ngân hàng trong nước, mức vay của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt đến 100 nghìn tỷ Won Hàn Quốc, chiếm 77,2% tổng mức cho vay của ngân hàng IBK trong năm 2012, chiếm 22,53% tổng mức cho vay của các tổ chức tài chính Hàn Quốc, đưa IBK lên vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ và là đối tác tin cậy cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phát triển các sản phẩm mới phục vụ cho hình thức vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

‘Cho vay cùng thịnh vượng’ ('Co-prosperity Loan’), là sản phẩm đi đầu trong hình thức cho vay vốn, thúc đẩy mối quan hệ cùng có lợi cho cả các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Ngân hàng IBK không ngừng cố gắng nhằm phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm phục vụ và cung cấp các hỗ trợ về tài chính đúng đắn và phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dịch vụ cho vay doanh nghiệp thông qua các hợp đồng bảo lãnh, đây là dịch vụ đặc biệt của ngân hàng IBK, được kỳ vọng sẽ đóng góp cho nội dung văn hóa doanh nghiệp thông qua việc đóng góp vào Quỹ bảo lãnh. Nội dung văn hóa doanh nghiệp được đề cập ở đây là yếu tố tạo nên sự phát triển trong tương lai, nơi có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia nhưng lại thiếu đi tính đảm bảo. Hơn nữa, dịch vụ cho vay đảm bảo thanh toán phục vụ mua bán điện tử, là dịch vụ nổi bật với việc đảm bảo thanh toán được Quỹ bảo lãnh tín dụng đưa ra nhằm hỗ trợ rủi ro tín dụng trong thanh toán, tạo điều kiện để ngân hàng IBK tiếp tục phát triển cả về chất lượng lẫn số lượng đối với lĩnh vực cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Phát triển các sản phẩm nhằm tạo công ăn việc làm
 • Dịch vụ ‘Cho vay doanh nhân trẻ IBK’ được đồng thời phát triển bởi ngân hàng IBK, Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ và Quỹ bảo lãnh tín dụng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội nghiêm trọng bao gồm nạn thất nghiệp của thanh niên, cũng như tham gia vào các dự án của chính phủ nhằm hỗ trợ thanh niên trẻ lập nghiệp. Quỹ tập trung lên đến 80 tỷ Won Hàn Quốc Hàn Quốc được dùng hết trong một thời gian ngắn. Trong khi đó, dịch vụ ‘Cho vay giấc mơ trẻ IBK’ góp phần thiết lập nên Nền tảng Ngân hàng nhằm tạo ra công ăn việc làm cho các doanh nhân trẻ thông qua bảo lãnh và đầu tư trực tiếp/gián tiếp để thành lập doanh nghiệp, công ty liên doanh và công ty công nghệ tiên tiến. Hơn nữa, dịch vụ ‘Cho vay ươm chồi mới IBK’ cũng đảm bảo nền tảng cho một tương lai phát triển thông qua mở rộng các khoản cho vay để thành lập công ty công nghệ tiên tiến trong nền công nghiệp đầy sáng tạo và là động cơ phát triển mới mẻ. Dịch vụ ‘Cho vay doanh nhân thành đạt IBK’ là một sản phẩm đặc biệt dành cho những doanh nhân ở độ tuổi từ 40 đến 50 thành lập doanh nghiệp, tạo nên sự bùng nổ lập nghiệp ở mọi lứa tuổi. Khoản cho vay để thành lập doanh nghiệp của ngân hàng IBK được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang mong muốn và hi vọng xây dựng lại doanh nghiệp của họ. Với những dịch vụ đa dạng trên, ngân hàng IBK đã phát triển danh mục sản phẩm rộng rãi và phong phú phục vụ cho quá trình thành lập doanh nghiệp.
 • Loans Extended for Job Creation (KRW billion)
Phát triển các sản phẩm nhằm khuyến khích tính cạnh tranh toàn cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Ngân hành IBK đã chỉ định “500 nhà vô địch về công nghệ và xuất khẩu” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp vừa được trang bị các kỹ năng công nghệ mang tính cạnh tranh toàn cầu thông qua dịch vụ ‘Cho vay đầu tư công nghệ và thúc đẩy xuất khẩu”. Dịch vụ này đưa ra những điều kiện thuận lợi như mở rộng quyền quyết định của lãnh đạo chi nhánh và giảm lãi suất cho vay, những lợi ích này sẽ tăng cường hoạt động và tạo điều kiện cho các quỹ cơ sở cần thiết cho các hoạt động doanh nghiệp hiện nay (chẳng hạn như đầu tư phát triển công nghệ và đóng góp vào quỹ thương mại).
 • Loans Extended for Globally Competitive SMEs (KRW billion)

Hoạt động ngoại hối

 • Hoạt động ngoại hối của ngân hàng IBK trong năm 2012 lên đến 95,9 tỷ USD, tăng 21% so với năm trước đó. Điều đáng chú ý là mặc dù tổng xuất nhập khẩu trên thế giới giảm 1,1% nhưng hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu của IBK vẫn tăng 23,6%. Trên thực tế, các doanh nghiệp lớn chiếm gần 70% tất cả hoạt động thương mại trên thế giới thì đây là một con số đáng kể đối với một ngân hàng như IBK, trong đó phần lớn khách hàng tạo nên con số đáng chú ý này là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong năm 2012, IBK đóng vai trò là tổ chức tài chính dẫn đầu các chính sách của chính phủ về hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp vừa, mở rộng hơn nữa hoạt động bảo lãnh doanh nghiệp và hợp đồng bảo lãnh với “Công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc”. Ngân hàng IBK đồng thời đóng góp vào sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu Hàn Quốc và tạo nên một lượng lớn giao dịch ngoại hối thông qua việc tăng cường 100 tỷ Won Hàn Quốc Hàn Quốc phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp vừa. Ngân hàng IBK cũng đẩy mạnh hỗ trợ các nhà xuất khẩu thông qua chính sách giảm tỷ lệ phí thủ tục hối đoái, dựa trên việc huy động vốn chi phí thấp, độ tin cậy cao. Hơn nữa, IBK đã tiến hành nhiều phương pháp đa dạng nhằm hỗ trợ và kích thích sự quan tâm của các doanh nghiệp mới liên quan đến hoạt động ngoại hối và nhằm tăng cường nguồn lợi nhuận cho ngân hàng.

Tăng cường tính bền vững của tài sản trong cho vay doanh nghiệp

Tăng cường quản lý tính bền vững của tài sản thông qua doanh nghiệp và loại hình kinh doanh của doanh nghiệp
 • Mặc dù tỷ lệ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ ở ngân hàng IBK cao hơn hẳn so với ở các ngân hàng thương mại nhưng chất lượng tài sản luôn được duy trì ở mức ổn định nhờ vào quy trình cho vay gồm 3 bước như sau: ‘Giai đoạn cho vay’, ‘Giai đoạn trung gian’ và ‘Giai đoạn quản lý về sau’. Như vậy việc quản lý rủi ro mang tính thường xuyên được củng cố như thế nào? Từ cho vay đến hoàn trả cả gốc và lãi vay? Dẫn đến tỷ suất nợ quá hạn còn 0,63% và tỷ lệ dưới tiêu chuẩn hoặc thấp hơn tiêu chuẩn giảm xuống còn 1,39% (giảm 0,09% mỗi năm).

  Ngân hàng IBK cũng giới thiệu hệ thống cảnh báo sớm với 223 hạng mục được kiểm tra nhằm kiểm tra trước rủi ro tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và hệ thống danh mục đầu tư cho vay nhằm phân biệt 204 loại hình công nghiệp vào 8 giai đoạn, sau đó phân loại lại nhằm đưa ra những ngành ưu tiên và những ngành cần quản lý. Theo đó, việc quản lý trước chất lượng tài sản theo loại hình kinh doanh hiện nay đã được tiến hành, chắc chắn giảm thiểu mất mát đối với tài sản cho vay.

  Ngân hàng IBK đã tiến hành chương trình “Change Up” như là phương thức tái cấu trúc những doanh nghiệp có nguy cơ vỡ nợ. Chỉ tính trong năm trước, việc đánh giá rủi ro tín dụng đã được tiến hành đối với 635 doanh nghiệp có dấu hiệu vỡ nợ (tổng nợ 2,3 nghìn tỷ Won Hàn Quốc Hàn Quốc). Trong số đó có 194 doanh nghiệp (với tổng nợ 726,3 tỷ) được đánh giá là có khả năng giải quyết khó khăn và trả được nợ, những doanh nghiệp này được IBK tạm hoãn thời gian trả nợ, cắt giảm tỷ lệ lãi suất và gia hạn nợ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường.

Dịch vụ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các dịch vụ tư vấn của IBK
 • Đánh dấu kỷ niệm 50 năm thành lập, ngân hàng IBK giới thiệu “Dịch vụ Tư vấn IBK” phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cung cấp các dịch vụ tư vấn chất lượng cao cùng với những liên kết về mặt tài chính nhằm đưa ra những đánh giá về ngân hàng mà doanh nghiệp đang hợp tác đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong nhiều năm. IBK đã tư vấn cho 742 doanh nghiệp trong vòng 2 năm kể từ khi giới thiệu chương trình này, bao gồm 560 doanh nghiệp trong năm 2012. Nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dự án này cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cao đối với nhiều vấn đề chẳng hạn như kế hoạch chiến lược, quản lý thực hiện, doanh nghiệp gia đình thành công, thuế, các vấn đề pháp lý và tăng trưởng xanh. Với đội ngũ bao gồm 60 chuyên gia tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cao, trong đó mới bổ sung 35 chuyên gia bao gồm chuyên gia tư vấn quản lý, tư vấn kế toán, luật sư thuế và luật sư chuyên về các lĩnh vực khác. Như vậy, ngân hàng IBK đã và đang hết mình hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng ra toàn cầu, trở thành những doanh nghiệp tầm cỡ thế giới.
  IBK Consulting Service
  Loại hình Nội dung Hỗ trợ
  (2011-2012)
  Kinh doanh Đưa ra giải pháp thông qua phân tích chiến lược kinh doanh, nhân lực, cơ cấu điều hành và tình hình tài chính 181
  Thừa kế doanh
  nghiệp gia đình
  Đưa ra phương pháp nhằm giảm trừ thuế và giúp kế thừa kinh doanh một cách ổn định 192
  Thuế Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế vụ và mô phỏng các cuộc điều tra về thuế 174
  Kế toán Lập trình tự thủ tục kiểm soát nội bộ, phân tích giá thành và đánh giá doanh nghiệp 68
  Pháp vụ Kiểm tra hợp đồng, phân tích rủi ro pháp lý và tư vấn pháp vụ 66
  Pertumbuhan
  yang Hijau
  Lập chiến lược xanh và chiến lược giảm khí thải nhà kính 61
Tạo công ăn việc làm
 • Thông qua cuộc họp tại các thành phố bắt đầu từ tháng 3 năm 2008 trong đó thảo luận về những khó khăn thách thức mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp phải, ngân hàng IBK đã nhận thức được sự thiếu hụt lao động nghiêm trọng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vào tháng 2 năm 2009, IBK đã giới thiệu cổng tuyển dụng trực tuyến mang tên “Job World (www.ibkjob.co.kr)” phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cổng thông tin này cho phép IBK điều hành và thông báo các thông tin tuyển dụng nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo công ăn việc làm cho thế hệ trẻ.

  Trong bốn năm qua, IBK đã tổ chức nhiều cuộc họp trong đó có 7 cuộc họp trong năm 2012, với 33 diễn đàn việc làm tập trung chủ yếu vào các khu vực địa phương đang thiếu cơ hội việc làm. Số lượng khách tham dự lên đến 140.000 người và 1.300 người đã tìm được việc làm thông qua những diễn đàn này.

  Ngân hàng IBK đã xây dựng “Quỹ Đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tạo việc làm cho lao động” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo nên nhiều công văn việc làm cho lao động. IBK cũng giảm bớt gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp thông qua cắt giảm tỷ lệ lãi suất cho vay, ví dụ như giảm1 triệu Won Hàn Quốc Hàn Quốc cho một lao động mới được tuyển dụng và giảm phí thủ tục hối đoái (đã giảm 18,2 tỷ Won Hàn Quốc Hàn Quốc cho 2.235 doanh nghiệp tính đến cuối năm 2012). IBK nỗ lực không ngừng trong việc khảo sát, tìm kiếm những doanh nghiệp vừa và nhỏ có đầy đủ điều kiện làm việc thiết yếu như một doanh nghiệp lớn về mặt tài chính lành mạnh, tiềm năng phát triển và điều kiện làm việc. Do vậy, ngân hàng IBK đã làm mũi nhọn dẫn đầu việc nâng cao nhận thức về tạo công ăn việc làm trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Và kết quả là số lượng công việc tính đến thời điểm ngày 22 tháng 10 năm 2012 (trong vòng 3 năm kể từ khi giới thiệu chương trình Job World vào ngày 3 tháng 2 năm 2009) đã vượt quá con số 50.000 và tiếp tục gia tăng đến 52.209 tính đến cuối năm 2012.
 • Photo of Job World on February 3, 2009