CI

Đánh dấu biểu tượng

참 좋은 은행! IBK 기업은행
CI tải về CI tải về

Hệ thống màu sắc

 • Màu chính 1 Màu danh nước biển
 • Màu chính 2 Màu xanh da trời
 • Màu chính 3 Màu đỏ

Ý nghĩa của CI

Hình vuông nghiêng thể hiện sự năng động và sáng tạo – vượt ra khỏi những khuôn khổ để hướng tới
tương lai
 • Có nghĩa là “Tinh thần vượt thử thách” trong số các tinh thần của Young IBK
Bên trong hình vuông là thiết kế đồ hoạ của IBK
 • Có nghĩa là lời hứa Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc sẽ đồng hành cùng khách hàng để mở ra tương lai tươi sáng như đôi
  cánh chim giang rộng trên bầu trời
 • Bầu trời màu xanh và những đám mâylà sự bảo tồn những ưu thế hiện có, nó có ý nghĩa là thành công, hy vọng, tương lại
  và biểu tượng cho “Sáng tạo” trong số các tinh thần của Young IBK
Chữ I mang ý nghĩa là bản thân khách hàng
 • Từ trước đến nay khái niệm khách hàng là ngôi thứ 3 nhưng kể từ bây giờ chúng tôi đã sáng tạo ra khái niệm mới, khách hàng chính là ngôi số 1, tức là “Tôi”
 • Tất cả những thứ ưu tiên đều là “Tôi”, đây là biểu tượng triết học của IBK về việc sẽ ưu tiên khách hàng đầu tiên
 • Điều chỉnh phù hợp với tầm mắt của 48 triệu người dân để trở thành “ngân hàng tồn tại vì bản thân tôi”, “ngân hàng cam kết mang lại thành công cho tôi
Chữ “B” ở giữa tượng trưng cho “'Win-Wing” – là hình tượng hóa của một chú chim to lớn đang sải cánh trên
bầu trời đi về nơi xa.
 • “Win-Wing" (Đôi cánh ở giữa biểu tượng)
 • “Win” tượng trưng cho lời hứa của IBk rằng sẽ trở thành đối cánh thành công mở ra tương lai, hi vọng, thành công cho
  khách hang
 • “Wing” tượng trưng cho lời hứa của IBk rằng sẽ trở thành ngân hàng hàng đầu thế giới, đồng hành với khách hàng một
  cách mạnh mẽ và đầy khí thế
 • Hình tam giác màu đỏ ở giữa “Win-Wing” có nghĩa là sự giao lưu, phát triển và tiến bộ không ngừng với khách hàng, tượng
  trưng cho “Nhiệt tình” trong số các tinh thần của Young IBK

Khẩu hiệu

“Ôi! Một ngân hàng tuyệt vời”
 • Khẩu hiệu này được biểu hiện bằng ngôn từ súc tích hàm chứa giá trị và hiệu quả mà ngân hàng cung cấp
 • “Ôi! Một ngân hàng tuyệt vời” là lời hữa sẽ trở thành “Một ngân hàng tuyệt vời” luôn cung cấp những giá trị cao nhất cho
  quốc gia, xã hội khu vực nói chung và cổ đông, khách hàng, nhân viên nội bộ và những bên liên quan chủ yếu.
 • Xã hội và quốc gia
  Lời cam kết mang tính xã hội rằng sẽ đóng góp cho công cuộc phát triển xã hội quốc gia bằng trách nhiệm và nhiệm vụ của một cơ quan tài chính
  Cổ đông
  Lời cam kết với các cổ đông rằng sẽ tạo ra những thành quả tốt nhất bằng cách nâng cao giá trị doanh nghiệp thông qua kinh doanh nội bộ
  Khách hàng
  Lời cam kết với khách hàng rằng sẽ mang đến những ước mơ, hi vọng cho khách hàng bằng cách cung cấp những giá trị tốt nhất thông qua các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
  Nhân viên
  Lời cam kết với nhân viên rằng sẽ tạo ra môi trường làm việc tốt nhất để có thể tiến hành công việc thuận lợi với trọng tâm là kinh doanh tại hiện trường