Thông điệp của Giám đốc điều hành

CEO Do-Jin Kim Chúng tôi sẽ trở thành ngân hàng khai thác tương lai tín dụng của Đại Hàn Dân Quốc lấy khách hàng làm trọng tâm, đặt khách hàng lên hàng đầu..
Xin chào? Tôi là KIM Do Jin giám đốc ngân hàng doanh nghiệp IBK.

Xin chào,
Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới 16 triệu khách hàng luôn ủng hộ chúng tôi.

Kể từ sau khi thành lập năm 1961, ngân hàng doanh nghiệp IBK luôn đứng về phía khách hàng bằng niềm tin thành công của khách hàng chính là sự phát triển của IBK, luôn phát huy sức mạnh là lá chắn an toàn tín dụng của Đại Hàn Dân Quốc mỗi khi xảy ra khủng hoảng kinh tế.

Ngân hàng doanh nghiệp trong tương lai sẽ không ngừng thay đổi, và trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy, vững chắc cho thành công của khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp với ưu tiên hàng đầu là hi vọng và hạnh phúc của quý khách hàng.

Kính mong quý khách hàng ủng hộ lịch sử tín dụng mới mà 13000 nhân viên của chúng tôi tạo ra bằng tình yêu và khích lệ.

Giám đốc điều hành Do-Jin Kim kính thư!